Bygger gigantlager

TTC Prosjekt AS er glade for å prsentere Smaalenenes sin sak om vårt nye lager.
Les om saken under:

Her skal de bygge et gigant-lager på 6.000 kvm – vil gi arbeidsplasser for nærmiljøet

Ser nye muligheter med nye handlemønstre.

Stadig flere velger å handle varer via internett og Richard Urbanski tror veksten i netthandelen bare vil fortsette også etter at pandemien er nedkjempet. Og med økt netthandel følger også behovet for mer lagerkapasitet nær kundene. Rene netthandelsbutikker trenger ikke butikkarealer, de trenge først og fremst lagerplass. Selve handelen gjøres via internett.

På Ihlen industriområde i Askim planlegger Richard Urbanski og sønnen Fredrik via TTC Invest AS å bygge et stort varelager sammen med partner i prosjektet FM Invest AS ved Frode og Mona Bremnes. Frode Bremnes er gründer i Askim-selskapet Smart Supply AS, en ledende norsk leverandør av alt fra butikkrekvisita og emballasje til innredning for både dagligvare- og detaljhandelsbutikker.

Arbeidsplasser

På den 10,7 mål store tomta planlegger de å sette opp et lagerbygg på ca. 6.000 kvadratmeter. Planen er å sette opp et tredjeparts logistikksenter som tilbyr tjenester innenfor import, eksport, transport, lager – og logistikktjenester ellers. Lageret vil kreve flere arbeidsplasser for nærmiljøet og de vil starte en rekrutteringsprosess for å ansette folk.

Smart Supply er en av bedriftene som skal flytte inn i det nye lageret på Ihlen. Smart Supply har siden etableringen i 2007 importert varer fra mange land og selger sine produkter til butikkjeder både i Norge og Skandinavia. Selskapet er i sterk vekst og har vokst seg ut av dagens lagerlokaler i Ørje. De flytter til Askim når det nye lageret står klart. Smart Supply jobber i en bransje som krever høy leveringspresisjon og nøyaktighet og setter høye krav til selskapets logistikktjenester.

– Dette blir et tredjepartslager hvor vi får plass til å håndtere lagerdriften for mellomstore og større bedrifter forklarer Urbanski. Han forklarer at målgruppen er bedrifter som trenger god lagerkapasitet i nærhet av den folketette Oslo-regionen. Om noen skulle være interessert i å leie en seksjon av lageret for å drifte denne delen av lageret på egen hånd, så kan det også være noe vi er åpne for å diskutere sier Richard.

Vareflyt og logistikk

– I tillegg til økt netthandel ser vi også en trend hvor bedrifter velger å la tredjepartslager håndtere lager, vareflyt og logistikk. Det er nemlig mange positive synergier for en bedrift ved å være del an en større lagerenhet der driftskostnader og profesjonelt lagerpersonal kan fordeles på flere bedrifter. Man oppnår stordriftsfordeler som man ikke har mulighet til å få til alene, og ikke minst får man en større fleksibilitet med tanke på bemanning. Som en del av en større enhet har man enkelt tilgang på mer lagerpersonell ved behov, og det er også praktisk om man får redusert behov for personal i lavsesonger eller når noe uforutsett skjer som for eksempel en pandemi. I tillegg kan det nevnes besparelser man kan oppnå ved å bruke felles avtaler for transport og fordelene er mange utover det som er nevnt nå, forklarer han.

– Vi har allerede to firmaer som vil inn i tillegg til Smart Supply, men det blir jo også spennende å se hvilke andre selskaper som kan dukke opp her, sier Urbanski

 

Saken er hentet fra Smaalenene avis. Dere kan lese hele saken der:  Smaalenene.no

Kjellås med videre i plan og byggningsutvalget

TTC Eiendom er glade for at politikerne har tatt med prosjektet Kjellås
 videre til konsekvensutredning. Les om saken under:

Det har haglet med forslag til nye byggeprosjekter – se hvem som får ja og hvem som får nei

Både Kjellås og Veslemona fikk ja til å bli med videre, men plan- og bygningsutvalget satte stopp for Svinekleåsen og Spydeberg nord

Gjennom to møter gikk plan- og bygningsutvalget gjennom alle nye innspill til arealplanen, totalt 129 søknader om å endre arealformål i Indre Østfolds aller første samlede arealplan.

Kommunedirektøren innstilte på å ta med 52 innspill videre til konsekvensutredning, en omfattende prosess som vil ta flere måneder.

Gjennom to møter 12.og 20. oktober gikk plan- og bygningsutvalget gjennom hvert enkelt innspill og voterte over hvilke som skulle være med videre eller ikke.

Resultatet av dette arbeidet ga 15 nye innspill som skal med til konsekvensutredning. og ett innspill med positiv innstilling som ble avvist.

Fremskrittspartiet ville ha konsekvensutredet alle innspillene og Gunnar Espelid stemte følgelig konsekvent ja til alle arealinnspill i utvalget.

KrFs Bjørnar Grønbech stemte like konsekvent imot alle nye innspill om endring av dyrkbar mark.

MDGs Monica Marcella la seg på en strikt linje med hensyn til vern av natur, mens Høyre var noe mer liberale enn Ap og Sp med hensyn til å åpne for nye bolig- og næringsområder vest i kommunen.

Endringer Askim

Svinekleåsen, som har vært et hett stridstema i Askim, lå en stund an til å komme med videre etter at både Trygve Westgård (Ap) og Øystein Østre på første møte åpnet for noe mer utbygging vest i Askim, men fredag valgte Ap, Sp og MDG å si nei til åsen i denne perioden.

– Senterpartiet og mange andre er veldig usikre på om dette kan være et viktig område å bygge ut etter hvert, men vi forholder oss strengt til det faktum at vi har mer boligarealer enn det vi trenger for mange år fremover. Senterpartiet stemmer derfor imot, sa Østre.

Under voteringen fikk Svinekleåsen bare støtte fra Høyre og Frp. Også KrF stemte imot åsen, som har 14,5 dekar dyrkbar mark innenfor planområdet.

Naboområdet Glomvik Østre fikk bare støtte fra Frp.

Senterpartiet ville heller ikke ha med Kjellås, men gikk Arbeiderpartiets tre representanter sammen med Høyre og Frp og sikret flertall for å ta det med videre.

Et enda større flertall ble det for Krosbykrysset, der det er søkt om å utvide pendlerparkeringen og etablere blant annet en Burger King-restaurant. Her var det bare KrF og MDG som fulgte innstillingen fra kommunedirektøren.

Rett ved Krosbykrysset ligger Romsåsen. Her gikk utvalget inn for å ta med et par mindre boligfelt som ligger i tilknytning til eksisterende boligfelt; Kykkelsrudlinna og Rom Søndre Kykkelsrud.

Også Tømmeråsen 2 fikk ja i plan- og bygningsutvalget.

Endringer i Hobøl og Spydeberg

I tidligere Hobøl og Spydeberg kommuner fikk Dal deponi, Grååsen 2 og en ny vei til Vøientangen være med videre selv om kommunedirektøren innstilte på avslag..

Derimot valgte utvalget å ta ut Spydeberg Nord, et 54 dekar stort jorde langs jernbanen som er avsatt til idrettsformål i strid med kommunedirektørens positive innstilling. Bare Frp stemte imot dette.

Endringer Eidsberg/Trøgstad

Kommunedirektøren hadde innstilt på å si nei til å konsekvensutrede en utvidelse av NMK Trøgstad sin gokartbane på Skjønhaug, men her var plan- og bygningsutvalget av en helt annen mening:

– NMK Trøgstad har ca.500 medlemmer og er en av de største klubbene i Indre Østfold. Banen som brukes nå er for liten for de større barna og det fører til at de større barna melder flytting til Våler for å kunne kjøre. Banen er også flittig brukt av skiløpere. Vi vil konsekvensutrede dette, sa Jens Helge Jorud (Sp). Han fikk straks støtte fra Ann-Karin Løken (H):

– Mange kjøreskoler bruker også denne banen for øvelseskjøring, forklarte hun.

På Monaryggen ville politikerne ha utredet flere arealer, herunder Brødremoen, Østereng, Henningsmoen og Monaryggen Øst.

Og sist, men ikke minst snudde planutvalget også rundt på kommunedirektørens innspill om å si nei til utvide boligområdet Åsen skog i Trømborg. Det skjedde etter at Espen A. Volden kunne opplyse om at tidligere Eidsberg kommune var positive til Åsen 3. Det hjalp også at Gunnar Espelid (Frp) med et glimt i øyet minnet Senterpartiet på sitt valgløfte:

– Vi kan få skylden for at grendeskolene blir lagt ned om det ikke er noe områder å bygge på.

– Du traff innertier der, repliserte utvalgsleder Øystein Østre (Sp).

Åsen skog 3 ble enstemmig valgt ut til å bli med videre til konsekvensutredning.

Kommunestyret gjør det endelige vedtaket over hvilke innspill som skal til konsekvensutredning.

 

Smaalenene Avis viser til at kjellås er med videre.

Hele artikkelen finner dere her: Disse er med videre.

Positiv til stort boligområde

TTC Eiendom er glade for at tidligere ordfører er positiv til området vi 
ønsker å regulere til boliger. Les saken under:

Tidligere ordfører er positiv til stort boligområde her: – Tenk å få en bolig oppe i høyden og få den utsikten

Tidligere Askim-ordfører Trygve Westgård (Ap) vil ha med Kjellås i den videre vurderingen av nye boligområder som skal med i kommuneplanens arealdel.

Onsdag begynte politikerne arbeidet med kommuneplanens arealdel. Etter at fungerende kommunedirektør Tron Kallum la frem sin kuttliste på 71 av nye arealinnspill knyttet det seg stor spenning til hvilke arealinnspill politikerne vil ta med videre og konsekvensutrede.

Blant forslagene som nå ser ut til å få en ny sjanse av politikerne er Kjellås som ligger rett ved Glomma i Fossum i Askim.

– Dette er jo et flott område; her har du vann og med utsikt. Tenk å få en bolig oppe i høyden her og få den utsikten. Det må jo være attraktivt, sier Westgård til Smaalenenes Avis.

Han mener det er riktig å utvikle Askim denne veien mot Glomma og Spydeberg.

Ifølge Westgård er det heller ikke er negativt at kommunen eier deler av det tiltenkte utbyggingsområdet.

 

– Dette området var planlagt som campingplass for mange år siden, men det ble det ikke noe av, sier Westgård.

Den tidligere Askim-ordføreren vil også ha med Svinekleåsen videre. Denne vil ifølge Westgård også kunne bli et attraktivt boligområde med utsikt.

Det var ikke bare Westgård som ville ha med Kjellås og Svinekleåsen videre.

Også Øystein Østre (Sp) mente det var en god idé å se nærmere på områdene mellom Krosby og Glomma.

Høyres Espen A. Volden uttrykte også støttet til Westgårds foreslag i tillegg til flere egne.

Noen endelig avgjørelse om hvilke av de 71 vrakede innspillene som plan- og bygningsutvalget vil ta med videre og konsekvensutrede vil ikke bli avgjort før på et ekstraordinært møte fredag 21. oktober. Da fortsetter plan- og bygningsutvalget sin gjennomgang av hvilke arealer som er aktuelle som boligområder, næringsarealer og så videre i den nye kommuneplanen.

Kjellås

Kjellås i Fossum ble spilt inn allerede i 2019 av TTC Prosjekt i samråd med tidligere grunneier Pål Kvakkestad på gården Rom Nordre. Her er det ønske om å bygge en hel bydel med småhusbebyggelse på 120 dekar.

Tiltakshaver er kommunens eget eiendomsutviklingsselskap Indre Østfold Eiendom AS og TTC prosjekt AS.

I dette prosjektet er det foreslått å bygge ca. 400 boenheter fordelt på eneboliger, tomannsboliger, rekkehus og leiligheter. Det er også planlagt å bygge matbutikk, spisested og etablere overnattingstilbud på området. Det er til og med lagt inn barnehage og bydelshus.

– Kommunen trenger tomter som gjør at folk har lyst til å vil flytte til Askim:

– Her får du en fantastisk utsikt ned mot Glomma og alt ligger på solsiden, forklarer Richard Urbanski, styreleder i TTC prosjekt AS.

 

Noe for alle

– Hvis du skal ha enebolig med stor tomt og utsikt vil du få det her, men ikke alle ønsker seg enebolig med stor hage og stor eiendom lenger. I min omgangskrets er det ikke mange som har enebolig, det er mer vanlig at de med barn bor i rekkehus og at de uten barn bor i leilighet. Her ser vi for oss en miks av alt dette, slik at hvem som helst skal kunne flytte inn i dette området; enten du er ung eller gammel, med liten eller stor familie. Her vil det være muligheter for alle, utdyper Fredrik Urbanski, daglig leder i TTC Prosjekt AS.

Richard Urbanski understreker at det ikke er noen planer om å bygge ned grøntdraget eller turstien langs Glomma.

– Tvert imot. Nøkkelen til dette konseptet her nede er hvordan vi vil bevare naturpreget. Faktisk ønsker vi å gjøre dette området enda mer tilgjengelig for allmennheten, kanskje med grillplass med gapahuk. Det er grøntdrag, lekeplasser, oppholdsplasser som holder dette sammen. Foreløpig er vi bare på skissestadiet, men dette området byr på mange muligheter, blant annet vurdere vi en uterestaurant og kanskje et overnattingssted med leiligheter videre oppover. Denne vil da ha direkte tilgang til rasteplassen som allerede er her. Og en barnehage må vi selvfølgelig ha inn på området, slik som i Løkenskogen, legger han til.

Tilrettelagt

Richard Urbanski forklarer også at en utbygging her vil spare det offentlige for store investeringer i infrastruktur.

– Herfra er det kort vei til både Askim og Spydeberg. Og alt ligger til rette med vei, bussholdeplass begge veier, og gangbru. Her kan du nesten krysse av på alle punkter.

Han legger til at tiltakshaverne i fellesskap ønsker å bygge ut området som ett konsept.

– Opparbeidelsen blir som i Løkenåsen; først infrastruktur og deretter utbygging i etapper over flere år. Jo større interesse det er for å bo her, jo fortere vil det gå og bygge ut, forklarer han.

Smaalenen Avis viser til en positiv innstilling til nytt og flott boligområde på kjellås.

les hele artikkelen her: Smaalenene.no