Vi satser på Indre østfold

I Smaalenene Avis sin nettavis var det en artikkel om TTC Prosjekt og noen av våre områder.

Hele artikkelen finner dere her: Smaalenene.no

Dere kan også lese artikkelen under

Vil bygge Askims første boligfelt med strandlinje til Glomma

Strandlinje: John-Cato Eknes (t.h) og Fredrik Urbanski i selskapet TTC prosjekt as planlegger nytt boligområde med strandsone mot Glomma.
Strandlinje:  Fredrik Urbanski i selskapet TTC prosjekt as planlegger nytt boligområde med strandsone mot Glomma. Foto: Lise-Kari Holøs

Selskapet TTC prosjekt as planlegger et boligfelt med rundt 100 småhus med Glomma som nærmeste nabo. Det kan bli Askims første boligområde med strandlinje.

Bevarer strandsonen

Selskapet TTC prosjekt as har en opsjonsavtale med grunneieren om å få kjøpt 75 dekar på Askim-siden av Fossumområdet ved Kjellås, om kommunen tillater boligbygging i området. Blir det en realitet er innkjøringen til boligområdet fra Kjellåsveien.

Området har strandlinje mot Glomma.

– Men det er 100-metergrensen som gjelder. Får vi lov til å anlegge boliger her, skal fortsatt turstiene i området bevares og det skal være en grønn sone mot vannet. Folk skal fortsatt gå langs vannkanten med fiskestanga, presiserer daglig ledere John-Cato Eknes.

(Saken fortsetter under bildet)

Utsikt: Dette blir utsikten fra det eventuelt nye boligområdet.
Utsikt: Dette blir utsikten fra det eventuelt nye boligområdet. Foto: Lise-Kari Holøs

Det er i åsen, 100 meter fra strandlinjen at boligene planlegges. Utsikten blir mot Glomma og hytteområdet på Spydeberg-siden.

Området er i dag regulert til landbruks – natur – og friluftsformål. I tillegg ligger området i en hensynssone for friluftsliv. Sivilarkitekt Morten Andersen har på vegne av selskapet sendt innspillet til kommunen.

– Topografien gjør at en utbygging mest naturlig vil skje på to sider av et dalen, hvilket betyr at det forholdsvis stort areal i bunnen vil kunne opprettholdes og bearbeides som et attraktivt grøntdrag og friområde, står det i søknaden.

(Saken fortsetter under bildet)

Naturområdet: – Turstiene og grøntområdet mot Glomma skal bevares, lover John-Cato Eknses (t.h) og Fredrik Urbanski.
Naturområdet: – Turstiene og grøntområdet mot Glomma skal bevares, lover John-Cato Eknses (t.h) og Fredrik Urbanski. Foto: Lise-Kari Holøs

Boligvekst nordover

Askimselskapet TTC Prosjekt as har tre innspill til kommunens arealplan der selskapet vil bygge småhusbebyggelse. Til sammen utgjør de  tre områdene 138 dekar.

(Saken fortetter under bildet)

Kykkelsrudplan: Denne delen av Kykkelsrud kan bli et nytt boligområde.
Kykkelsrudplan: Denne delen av Kykkelsrud kan bli et nytt boligområde. Foto: illustrasjon.

I Kykkelsrud er det 52,3 dekar som selskapet ønsker å regulere fra spredt bolig – fritids – og næringsbebyggelse til et område for bebyggelse og anlegg. Området består i dag av skog. Det aktuelle området har selskapet kjøpt.

– Her blir det også utsikt til Glomma kommenterer Urbanski.

Hvor mange boliger det er planlagt i Kykkelsrud er ikke klart ennå.

– Vi jobber nå med en mulighetsstudie og utformingen av boligområdet, forklarer Eknes.

(Saken fortsetter under bildet)

Nye naboer: Beboerne i det lille villaområdet i Kykkelsrud kan få nye naboer i åsen bak seg.
Nye naboer: Beboerne i det lille villaområdet i Kykkelsrud kan få nye naboer i åsen bak seg. Foto: Lise-Kari Holøs

Selskapet har også kjøpt et 10,7 dekar stort industriområde i Kråkåsveien på Ihlen de vil omregulere til rundt 25 boenheter.

– Hvorfor satser dere på boligutvikling i denne delen av Askim?

– Fordi vi tror at Askim vil vokse i denne delen mot Spydeberg og at de to stedene over tid nærmest vil vokse sammen, svarer Fredrik Urbanski.